מידע והוראות לשיגרה

קבוצות לחברי החווה

נקודות להתנהלות בשיגרה

על מנת שהמסגרת תתנהל באופן תקין יש להקפיד על כללים מנחים המפורטים. יש לקרוא עד הסוף.
התנהלות במטבח:
הכנת אוכל:
שטיפות כלים:
התנהלות במקומות:
התנהלות עם אנשים:
התנהלות כללית:
התנהלות בעבודה (עזרה בחווה):

"החזקים מכל הלוחמים הם זמן וסבלנות"– לאו טולסטוי