חוות 'נעים בנועם'

'נעים בנועם' במושב נועם - חווה אורגנית-אקולוגית