מידע

'נעים בנועם' - חווה אורגנית-אקולוגית במושב נועם