מידע מקדים להגעה ראשונית

'נעים בנועם' חווה אורגנית-אקולוגית באווירה כפרית במושב נועם

קבוצה שקטה – עידכונים בנעשה בחווה פעם בשבוע

מה להביא

בגדול: ציוד אישי, נעלי עבודה, ביגוד נוח ומוצרי הגיינה. מגבת ומצעים יש בחווה אבל אפשר להביא את שלך.
בפירוט יותר:

נקודות להתנהלות בחווה

על מנת המסגרת תתנהל באופן תקין יש להקפיד כללים מנחים המפורטים:

עקרונות בסיס:

התנהלות במטבח:
התנהלות במקומות:
התנהלות כללית:

"החזקים מכל הלוחמים הם זמן וסבלנות"– לאו טולסטוי